Europa stopper hormonforstyrrende

Europaparlamentet har nettopp vedtatt en resolusjon som ber EU om å iverksette flere tiltak for hormonforstyrrende kjemikalier, som er skadelige for folks helse.

Med dette tiltaket er parlamentet forpliktet til å beskytte publikum mot eksponering for hormonforstyrrende stoffer eller hormonforstyrrere.

Disse stoffene finnes blant annet i barneprodukter, hygieneprodukter, kosmetikk, matbeholdere, plantevernmidler, møbler.

Europa stopper hormonforstyrrende stoffer 1

Endokrine disruptors: Kjemien som gjør oss fete og skader helsen vår

Endokrine forstyrrelser er stoffer som forstyrrer normal funksjon av steroidhormoner. Hovedproblemet er at selv veldig lave doser har alvorlige konsekvenser for helsen vår.

Denne resolusjonen leder EU-kommisjonen mot lovgivning innen juni 2020 om kjemiske forbindelser som forstyrrer det hormonelle systemet som er inkludert i forskjellige forbrukerprodukter.

Disse forbindelsene utgjør en helsefare, likt faren for kreftfremkallende stoffer, som forårsaker genetiske mutasjoner og produserer reproduksjonsgiftstoffer, så de må få den samme lovlige behandlingen.

Endokrine forstyrrende kjemikalier forårsaker alvorlige helseproblemer, blant de viktigste:

  • diabetes
  • Nevroutviklingsforstyrrelser
  • Reproduksjonsproblemer og infertilitet
  • Degenerative sykdommer og skader utviklingen av babyer under graviditet, barn og ungdom.

Parlamentets resolusjon understreker behovet for å utvikle bedre tester og strategier for å identifisere hormonforstyrrende kjemikalier, og ber EU-kommisjonen om å fremme forskning på disse forbindelsene for fullt ut å forstå deres innvirkning på folkehelsen.

Du kan også være interessert i .. Solkremer som skader koraller er forbudt

Kjemiske forbindelser som deregulerer hormonelle systemet vårt

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det rundt 800 kjemiske forbindelser som mistenkes for å endre hormonelle systemet vårt, hvorav de fleste blir undersøkt.

EU-kommisjonen har allerede bekreftet at 66 av dem blander seg inn på en skadelig måte med det endokrine systemet. Disse forbindelsene inkluderer bisfenol A (BPA ), dioksin , atrazin og forskjellige ftalater (BBP, DEHP, DOP og DBP) som finnes i forskjellige forbrukerprodukter.

Endocrine Society, som lenge hadde etterlyst denne typen reguleringer, mottok nyheten om denne resolusjonen med begeistring og berømmet handlingen fra Europaparlamentet.

Dr. Ángel Nadal, president for den rådgivende gruppen for samfunnets EDC og professor ved Miguel Universidad de Hernández i Elche, Spania, ønsket denne resolusjonen velkommen og sa:

"Denne innbydende avstemningen viser at alle større politiske grupper i parlamentet er opptatt av å beskytte nåværende og kommende generasjoner mot trusselen mot folkehelsen som utgjøres av hormonforstyrrende kjemikalier (EDS).

Vedtakelsen av resolusjonen gjenspeiler mange års forfølgelse av Endocrine Society som en vitenskapelig myndighet som krever bevisbasert regulering av SAE-er.

Vi applauderer denne resolusjonen ved å sende et sterkt politisk signal basert på den nyeste vitenskapen om at det er på høy tid EU tar alvorlige tiltak for å håndtere den kumulative folkehelseeffekten av vår daglige eksponering for kjemiske blandinger. '

Måtte dette viktige skritt som er tatt i Europa utvides til å omfatte hele verden, slik at menneskers helse blir beskyttet mot skadelige effekter av disse stoffene.

Anbefalt

Ingefær, egenskaper, fordeler, dyrking og hvordan du bruker det mister vekt
Mynte: de imponerende fordelene med denne planten
Chia, bruk, kontraindikasjoner og mer